Hợp đồng gia sư

TRÌNH NHẬN LỚP

Giáo viên và sinh viên sau khi thấy lớp phù hợp ở mục "Danh sách lớp dạy" cần gia sư thì vui Lòng liên hệ:

§  Gia sư gọi: 0917.034.288

§  Khi tới trung tâm nhận lớp, sinh viên vui lòng mang theo: thẻ sinh viên + CMND.Đối với giáo viên: bằng tốt nghiệp + thẻ giáo viên + CMND

LỆ PHÍ NHẬN LỚP:

§  Phí nhận lớp của giáo viên:35%( các lớp từ lớp lá đến lớp 12)

§  Phí nhận lớp của sinh viên:35%( các lớp từ lớp lá đến lớp 12)

§  Các lớp tin học, đàn,vẽ: 30%

§  Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:30%


Văn Phòng Gia Sư Hạ Long                                 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số: GS-       / HĐGTGS                                               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU GIA SƯ

---------------------------------

Hôm nay, ngày    Tháng     Năm        Tại văn phòng Gia Sư Hạ Long, chúng tôi gồm:

Bên A: Bên cung cấp dịch vụ: (Văn phòng Gia Sư Hạ Long).

Ông (bà): Phạm Đại Nghĩa, chức vụ: Giáo viên Điều hành, đại diện văn phòng Gia Sư Hạ Long

Địa chỉ: Nhà số 24 , ngõ 76, tổ 6, khu 1 đường Phố Lao Động, Hà Khánh,Hạ Long, QN.

Điện thoại: 0917034288 – 0966556800

Bên B: Giáo viên nhận lớp:
Ông (bà):                                          

Sinh năm:        

CMND số                                     , Nơi cấp:                              , ngày cấp:  

Nơi công tác:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên lạc:
Tôi (bên B) cam đoan những thông tin về tôi ghi trong bản hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật.

Hai bên thỏa thuận cùng nhau và nhất trí kí bản hợp đồng này với các điều khoản sau:

Điều 1: 

Bên B được bên A giới thiệu làm gia sư tại địa chỉ:

Dạy học sinh lớp:

Môn dạy:
Với mức thù lao:
Số buổi trong tuần:
Thời gian bên B đến gặp gia đình là :

Điều 2: 

Bên B nộp lệ phí giới thiệu gia sư là:
( Ghi bằng chữ:                                                                                       )

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên A:

1. Bên A có trách nhiệm tư vấn và cung cấp cho bên B các thông tin về học sinh và gia đình học sinh về các nội dung sau: Lực học, yêu cầu chuyên môn, địa chỉ gia đình, số điện thoại liên hệ, số tiền lương bên B nhận được theo buổi học, thời lượng giảng dạy một buổi, số buổi học một tuần

2. Bên A có trách nhiệm viết giấy giới thiệu gia sư đến gặp gia đình và giới thiệu trước về gia sư cho gia đình để gia đình có thể nắm bắt thông tin về gia sư sẽ đến giảng dạy.

3. Khi bên B đến nhận lớp mà không được gia đình học sinh đồng ý thì mà không rõ lý do hoặc không phải lỗi do bên B gây ra thì bên A có trách nhiệm đổi cho bên B lớp khác phù hợp (tương ứng với giá trị hợp đồng ban đầu). Hoặc trả lại 100 % số tiền lệ phí nhận lớp bên B đóng cho bên A sau 03 đến 05 ngày kể từ ngày thông báo hỏng địa chỉ đến làm gia sư.(giữ lại 100k tiền giao dịch)

4. Khi bên B đã nhận lớp và đi dạy. Tuy nhiên chưa hết tháng đầu tiên mà phụ huynh học sinh xin nghỉ thì mà không rõ lý do hoặc không phải lỗi do bên B gây ra (tiền học thực tế < 2 lần tiền phí nhận lớp )thì bên A sẽ trả lại tiền phí nhận lớp cho bên B theo hình thức chuyển gia sư sang lớp khác và giảm trừ chi phí nhận lớp tương đương với số tiền là: Phí nhận lớp ban đầu - (Số tiền học phí thực tế phụ huynh trả)*35%

Ví dụ: Bạn Lan đi dạy theo hợp đồng là 8 buổi/tháng với học phí 200k/b. Bạn Lan nộp phí lại cho trung tâm là: 8*200*35%=560k

Tuy nhiên khi bạn Lan đi dạy được 4 buổi, gia đình chuyển chỗ ở, không có nhu cầu học nữa, không có phản ánh xấu về bạn Lan và trả bạn Lan số tiền: 4*200=800k

Trung tâm nhận được phản hồi của phụ huynh qua đó biết lý do hỏng lớp không xuất phát từ bạn Lan. Trung tâm sẽ chuyển bạn Lan qua 1 lớp khác tương đương mức học phí và địa điểm đồng thời giảm phí nhận lớp mới cho bạn Lan số tiền: 560-800*35%=280k

(Các trường hợp phí <100 trung tâm vẫn sẽ giữ lại 100k tiền giao dịch)

5. Bên A không giải quyết lệ phí giới thiệu cho bên B trong các trường hợp sau: Bên B đến gia đình học sinh gia sư đã được trả số tiền lương lớn hơn 2 lần số tiền lệ phí nhận lớp trong tháng đầu tiên của hợp đồng hoặc đến dạy không đúng giờ, tự ý nghỉ dạy, tự ý đòi tăng lương, tự ý giảm thời gian giảng dạy, nhờ người khác dạy thay, đổi lịch dạy mà không xin phép hoặc không được sự đồng ý từ gia đình học sinh dẫn đến hỏng địa chỉ đến làm gia sư của bên A thì bên B sẽ bị phạt 100% số tiền đã nộp cho bên A.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B:

 1. Bên B có quyền được biết tất cả các thông tin về học sinh và gia đình theo Điều 3 ( mục 1) mà bên A cung cấp.

2. Bên B có quyền đơn phương hủy hợp đồng mà không phải chịu bất cứ chi phí nào trong các trường hợp thông tin bên A cung cấp không chính xác theo Điều 3 ( mục 1 )

3. Bên B có quyền đơn phương hủy hợp đồng mà không phải chịu bất cứ chi phí nào trong trường hợp bên B đến dạy gia sư mà gia đình và học sinh có thái độ coi thường, miệt thị, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của gia sư.

4. Bên B làm gia sư được từ 1 đến 2 buổi dạy thử sau đó gia đình học sinh không đồng ý cho bên B dạy nữa và không yêu cầu bên A tìm gia sư khác vì những lí do sau: Gia sư dạy sai kiến thức cơ bản của môn học, không truyền đạt đúng thông tin đã thỏa thuận giữa bên A và bên B ( Điều 3 mục 1 ) với gia đình học sinh làm mất uy tín của văn phòng Gia Sư Hạ Long thì sẽ bị phạt toàn bộ tiền lệ phí nhận lớp lúc đầu.

5. Bên B đến dạy trong vòng 1 – 2 buổi dạy thử đầu tiên sau đó gia đình không yêu cầu bên B dạy nữa mà vẫn gửi học phí những buổi đó và bên B cũng không có vi phạm lỗi nào trong Điều 4 mục 4 thì bên A sẽ gửi lại lệ phí nhận lớp cho bên B và trích lại 100.000 đ tiền giao dịch

6. Bên B có trách nhiệm đảm bảo trong thời gian đến làm gia sư tại gia đình học sinh, bản thân bên B không có những hành vi trái pháp luật ( ví dụ: trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản,…), khi để xảy ra những hành vi trên thì bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước gia đình học sinh và trước pháp luật. Văn phòng Gia Sư Hạ Long không chịu trách nhiệm về những hành vi trên của bên B.

Điều 5: Hợp đồng có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày kí. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên. Bên vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước gia đình học sinh và trước pháp luật. Sau 30 ngày kẻ từ khi kí hợp đồng cả 2 bên không còn trách nhiệm thực hiện hợp đồng này nữa.

Hợp đồng được lập thành hai bản có giá trị pháp lí như nhau, mỗi bên giữ một bản để thực hiện đúng nội quy hợp đồng.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

 

ĉ
Nghĩa Phạm Đại,
21:41, 26 thg 5, 2020
ĉ
Nghĩa Phạm Đại,
18:02, 27 thg 5, 2020
Comments